Svenska English

Vad är Sami Duodji - Samiskt konsthantverk

Sami Duodji


Definition av duodji

Sámi duodji, samiskt hantverk, är den samiska benämningen för handgjorrda samiska produkter som kläder, husgeråd, redskap och utsmyckning. Hantverket har lång tradition. Grunden för samiskt hantverk är också idag material från naturen. Samiskt hantverk är utfört efter gammal tradition och tillpassat nya tekniker och användningsområden från ort till ort.

Märkets ändamål

• Skydda samiska hantverksprodukter mot plagiering och illojal konkurrens.
• Vägleda och informera köparen om produkter tillverkade av samiska slöjdare.
• Bidraga till att höja kvalitén på samiska hantverksprodukter.
• Vara kännetecken för att samiskt hantverk är en levande tradition.
• Produkter som beteknas som rena souvenirer och inte har bruksfunktion märkes inte.

© 2004 - 2007 www.nordicway.se | Materialet är skyddat enligt lagen om upphovsrätt | Producerad av - RSWebb | XHTML 1.0 | CSS